Navigatie

VOORWAARDEN

1.1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk online aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Doopsuikers Online en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Doopsuikers Online uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op deze website.
Op aanvraag van de klant kunnen deze ook per mail of post verzonden worden.

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Doopsuikers Online en de koper voordoet die niet niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.2 Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Doopsuikers Online bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het verleden of toekomst.

Doopsuikers Online kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke menselijke of technische vergissing of verschrijving bevat.

1.3 Verzend en verwerkingskosten
In de verzend en verwerkingskosten zijn alle handelingen, verpakkingen en vervoerskosten inbegrepen.
De verzendkosten worden automatisch berekend in je winkelwagentje.

1.4 Leveringen
Doopsuikers Online tracht steeds uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. De geschatte levertermijn staat steeds vermeld in de productomschrijving. Deze termijn is een schatting, geen garantie. Voor gepersonaliseerde artikelen kan de levertermijn snel oplopen tot 3/4 weken. Hiervoor hangen wij volledig af van de productietijden van onze leveranciers en hebben hier zelf geen invloed op.
Doopsuikers Online is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
Doopsuikers Online is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Doopsuikers Online betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 24u na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan indien nodig op kosten van Doopsuikers Online worden aangevuld of opnieuw worden gedaan indien nodig.

De webshop van Doopsuikers Online genereert automatisch het verzendlabel met de door jullie door opgegeven gegevens. Doopsuikers Online heeft geen controle over de juistheid van de opgegeven gegevens dus wees extra aandachtig dat het juiste adres is opgegeven. Wanneer na verzending blijkt dat de door de klant opgegeven adresgegevens niet kloppen en de bestelling opnieuw verzonden moet worden zijn de kosten voor het opnieuw verzenden voor de klant.

1.5 Betalingsmogelijkheden
Het verontschuldigde bedrag kan u veilig overmaken met online bankieren via onze betaalprovider Mollie. U kan betalen via Bancontact, Mastercard, Visa, Maestro of vooraf overmaken via overschrijving.

1.6 Reclamatie & Retourneren
Doopsuikers Online doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Is uw bestelling toch niet wat u had verwacht? Aarzel niet en contacteer ons per mail of telefoon.
Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Defecten aan uw ontvangen goederen dient u ons hier uiterlijk 24 uur na ontvangst per email door te geven. Doopsuikers Online zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

De artikelen kunnen binnen de zichttermijn van 14 dagen worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. De koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. U meld een retour steeds vooraf aan per mail.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Doopsuikers Online de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. 

Gepersonaliseerde, op maat gemaakte artikelen en voedingswaren (snoepgoed, suikerbonen,...) vallen niet onder het retourrecht.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doe op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

1.7 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Doopsuikers Online, van het personeel en de producten van Doopsuikers Online voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten.  Doopsuikers Online is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van Doopsuikers Online is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

1.7 Overmacht
Doopsuikers Online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Doopsuikers Online geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Doopsuikers Online niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Doopsuikers Online heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Doopsuikers Online heeft het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden. 

Overmacht kan bijvoorbeeld zijn: brand, technische panne, staking van het koeriersbedrijf,...

1.8 Privacy
Doopsuikers Online respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

Doopsuikers Online maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek bovenaan de website accepteren. Doopsuikers Online maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Doopsuikers Online maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: functionele cookies, tracking cookies en social media cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

1.9 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens
Doopsuikers Online
Contact: info@doopsuikersonline.be
Hoofdzetel: Herent 26 - 3910 Neerpelt
Tel: 0488/375,850
BTW-nummer: BE0692775483

1.1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk online aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Doopsuikersonline en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Doopsuikersonline uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op deze website.
Op aanvraag van de klant kunnen deze ook per mail of post verzonden worden.

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Doopsuikersonline en de koper voordoet die niet niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.2 Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Doopsuikersonline bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het verleden of toekomst.

Doopsuikersonline kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke menselijke of technische vergissing of verschrijving bevat.

1.3 Verzend en verwerkingskosten
In de verzend en verwerkingskosten zijn alle handelingen, verpakkingen en vervoerskosten inbegrepen.
De verzendkosten worden automatisch berekend in je winkelwagentje.

1.4 Leveringen
Doopsuikersonline tracht steeds uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. De geschatte levertermijn staat steeds vermeld in de productomschrijving. Deze termijn is een schatting, geen garantie. Voor gepersonaliseerde artikelen kan de levertermijn snel oplopen tot 3/4 weken. Hiervoor hangen wij volledig af van de productietijden van onze leveranciers en hebben hier zelf geen invloed op.
Doopsuikersonline is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
Doopsuikersonline is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Doopsuikersonline betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 24u na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan indien nodig op kosten van Doopsuikersonline worden aangevuld of opnieuw worden gedaan indien nodig.

De webshop van Doopsuikersonline genereert automatisch het verzendlabel met de door jullie door opgegeven gegevens. Doopsuikersonline heeft geen controle over de juistheid van de opgegeven gegevens dus wees extra aandachtig dat het juiste adres is opgegeven. Wanneer na verzending blijkt dat de door de klant opgegeven adresgegevens niet kloppen en de bestelling opnieuw verzonden moet worden zijn de kosten voor het opnieuw verzenden voor de klant.

1.5 Betalingsmogelijkheden
Het verontschuldigde bedrag kan u veilig overmaken met online bankieren via onze betaalprovider Mollie. U kan betalen via Bancontact, Mastercard, Visa, Maestro,paypal of vooraf overmaken via overschrijving.

1.6 Reclamatie & Retourneren
Doopsuikersonline doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Is uw bestelling toch niet wat u had verwacht? Aarzel niet en contacteer ons per mail of telefoon.
Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Defecten aan uw ontvangen goederen dient u ons hier uiterlijk 24 uur na ontvangst per email door te geven. Blue & Pink zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

De artikelen kunnen binnen de zichttermijn van 14 dagen worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. De koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. U meld een retour steeds vooraf aan per mail.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Doopsuikersonline de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.

Gepersonaliseerde, op maat gemaakte artikelen en voedingswaren (snoepgoed, suikerbonen,...) vallen niet onder het retourrecht.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doe op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

1.7 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Doopsuikersonline, van het personeel en de producten van Doopsuikersonline voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Doopsuikersonline is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van Doopsuikersonline is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

1.7 Overmacht
Doopsuikersonline is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Doopsuikersonline geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Doopsuikersonline niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Doopsuikersonline heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Doopsuikersonline heeft het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

Overmacht kan bijvoorbeeld zijn: brand, technische panne, staking van het koeriersbedrijf,...

1.8 Privacy
Doopsuikersonline respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

Blue & Pink maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek bovenaan de website accepteren. Blue & Pink maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Blue & Pink maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: functionele cookies, tracking cookies en social media cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

1.9 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens
Doopsuikers Online
Contact: info@doopsuikersonline.be
Hoofdzetel: Herent 26 - 3910 Neerpelt
Tel: 0488 37 58 50
BTW: BE0664463856
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2019 Doopsuikers Online | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
WEGENS VAKANTIE PERIODE VAN ONZE GROOTHANDELS KUNNEN DE LEVERINGEN VERTRAGING OPLOPEN! Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.